เมนูหลัก

กลุ่มสาระการเรียนรู้

เมนูแนะนำสำคัญ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

4214801
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
83
1473
83
4150935
19381
90949
4214801

Your IP: 3.238.180.174
Server Time: 2023-12-10 01:28:46

Login Form

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
Download Driver Printer New RISO 413
Download Driver Printer RICOH 402
00-เอกสารฝ่ายนโยบายและแผนงาน (28 ก.ย. 2564) 1864
สมุดบันทึกการคุมงานก่อสร้าง (กลุ่มบริหารงบประมาณ) 952
แบบฟอร์ม และขั้นตอนการทำบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2564 1062
ข้อมูล รายชื่่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 4 ก.พ. 2564 2050
ใบเช็คชื่อชุมนุม,กำหนดการสอบ (09/09/2563) 2443
การทำ ปพ5 ในภาค 1 ปี 2563 (ลงวันที่ 4 ส.ค. 2563) 3396
ขั้นตอนการจัดทำหน้าบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2563 1491
คู่มืองานเมนูจัดซื้อ-จัดจ้าง (ลงเมื่อ 21 พ.ค. 2563) 1357
แบบฟอร์มใบเสนอราคา และแบบฟอร์มสำรองจ่าย (24/3/2563) 1258
รายชื่อนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2562 (11/พ.ย./2562) 1913
จากงานพัฒนาผู้เรียน คุณครูสมชาย (กิจ) ปรับปรุง 8/11/2562 1449
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว (11/7/2562) 1413
ข้อมูลบัตรล่าสุด ( 4/7/2562 ) 1274
จากงานนิเทศ : แบบบันทึกตรวจเยียมชั้นเรียน ( 5/6/2562 ) 2147
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2562 (29/5/2562) 2806
จากงานพัฒนาผู้เรียน ครูสมชาจ กิจสุวรรณ 1504
SAR กลุ่มสาระ 61 ปรับแก้ (3/4/2562) 2776
ดาวน์โหลดเอกสารงานบุคคล ( 15/3/2562) 1797
ใบขออนุญาตผู้ปกครอง กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 1158
Download Font -> Js Chulee 8972
โครงสร้างการบริหารและพรรณนางาน โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 2597
อบรมวันที่ 24 พ.ย. 2561 1197
ตัวชี้วัดสวนพฤษศาสตร์,ประมวลรายวิชา,สุขศึกษา จาก ครูนวลสวาสดิ์ 1222
โปรแกรม Logbook Teacher เวอร์ชั่น 5ต.ค.61 1710
ฟอร์มราชการ มาตรฐาน 1530
เอกสารส่งครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562 ( 16 ส.ค. 2561) 10914
ครูดีไม่มีอบายมุข 2561 (25/7/2561) 19055
ปกเอกสารวิชาการ ( 19 ก.ค. 2561) 2038
โปรแกรม Logbook และคู่มือ Logbook (15/7/2561) 1368
แบบบันทีกการจัดสอน,การสอนซ่อมเสริม ฯลฯ ( 25/6/2561 ) 32663
แบบฟอร์มการมีส่วนร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (6/6/2561) 30684
การทำ ปพ.5 ปีการศึกษา 2561 (31/5/2561) 18175
เอกสารส่งเบิกการอบรม คูปอง 10,000 บาท โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม (31/5/2561) 1358
แนวปฏิบัติในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21และว17 (15/5/2561) 32064
เอกสารการประชุมชี้แจง ว21/2560, ว22/2560 และ Logbook (15/5/2561) 1591
คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน ว 17-2552 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (15/5/2561) 183869
แบบประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ ว21 (15/5/2561) 53457
แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2561 ( 16/2/2561) 3163
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ( 16/2/2561 ) 1748
คำนวณค่าเฉลี่ย-S.D.-ผลการเรียนและแปลผลแบบสอบถาม-22560 (30/1/2561) 1920
แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( ปพ5ภ2ปี60 ) 13209
สรุปผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ธควผ01) 3707
Template Powerpoint 4622
OBECQAฟอร์ม6หมวด 7575
วิธีโหลดเอกสารลงเครื่อง 1201
เอกสารประกอบการรายงานผลการอบรม ประชุม สัมนา 1455
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน 2560 23690
รายงานการจัดกิจกรรมโครงการ 1431
เอกสารส่งเรื่องขอยืมเงิน การอบรมของครู 1244
แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 15553
เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 2559-2560 18411
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10551
ขั้นตอนการใช้งาน Internet Wifi ในโรงเรียน ธ.ค. 7239
แบบบันทึการเยี่ยมบ้าน 2560 2365
เอกสารวันอบรม งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2560 1402
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล 21074
คู่มือวัดผล ปรับปรุงปี 2560 5383
ไฟล์ถูกซ่อนทำอย่างไร 1161
แบบประเมินลดเวลาเรียนของครู (ครูสมชาย กิจ) 1308
Download เอกสารที่ใช้อบรม 1265
Download ฟอร์มเอกสารโรงเรียน 19914
ตัวชี้วัดต้องรู้ ตัวชี้วัดควรรู้ 10527
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 1414
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 6723
แบบฟอร์มเอกสารแจ้งซ่อม วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ 1320
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan ปี 2560 27038
รายงานสารสนเทศปี 55-58 1545
รด-ใบรับรองการนำปลด 5441
ฟอร์มผ้าป่า ปีการศึกษา 2558 1461
คำนวณ SDQ 8411
แบบฟอร์มวัดผล (Test Blue Print) 12256
โหลด font ภาษาไทย 4816
ใบสมัคร internet WiFi ของ ครู และนักเรียน 2636