เมนูหลัก

กลุ่มสาระการเรียนรู้

เมนูแนะนำสำคัญ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

5008117
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
10
4226
4236
4910390
67881
109119
5008117

Your IP: 44.211.31.134
Server Time: 2024-07-15 00:06:49

Login Form

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
Download Driver Printer New RISO 601
Download Driver Printer RICOH 542
00-เอกสารฝ่ายนโยบายและแผนงาน (28 ก.ย. 2564) 2237
สมุดบันทึกการคุมงานก่อสร้าง (กลุ่มบริหารงบประมาณ) 1154
แบบฟอร์ม และขั้นตอนการทำบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2564 1247
ข้อมูล รายชื่่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 4 ก.พ. 2564 2328
ใบเช็คชื่อชุมนุม,กำหนดการสอบ (09/09/2563) 2888
การทำ ปพ5 ในภาค 1 ปี 2563 (ลงวันที่ 4 ส.ค. 2563) 3590
ขั้นตอนการจัดทำหน้าบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2563 1681
คู่มืองานเมนูจัดซื้อ-จัดจ้าง (ลงเมื่อ 21 พ.ค. 2563) 1539
แบบฟอร์มใบเสนอราคา และแบบฟอร์มสำรองจ่าย (24/3/2563) 1571
รายชื่อนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2562 (11/พ.ย./2562) 2126
จากงานพัฒนาผู้เรียน คุณครูสมชาย (กิจ) ปรับปรุง 8/11/2562 1644
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว (11/7/2562) 1617
ข้อมูลบัตรล่าสุด ( 4/7/2562 ) 1456
จากงานนิเทศ : แบบบันทึกตรวจเยียมชั้นเรียน ( 5/6/2562 ) 2592
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2562 (29/5/2562) 3054
จากงานพัฒนาผู้เรียน ครูสมชาจ กิจสุวรรณ 1696
SAR กลุ่มสาระ 61 ปรับแก้ (3/4/2562) 3096
ดาวน์โหลดเอกสารงานบุคคล ( 15/3/2562) 2008
ใบขออนุญาตผู้ปกครอง กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 1515
Download Font -> Js Chulee 9892
โครงสร้างการบริหารและพรรณนางาน โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 2903
อบรมวันที่ 24 พ.ย. 2561 1381
ตัวชี้วัดสวนพฤษศาสตร์,ประมวลรายวิชา,สุขศึกษา จาก ครูนวลสวาสดิ์ 1416
โปรแกรม Logbook Teacher เวอร์ชั่น 5ต.ค.61 1962
ฟอร์มราชการ มาตรฐาน 1744
เอกสารส่งครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562 ( 16 ส.ค. 2561) 11159
ครูดีไม่มีอบายมุข 2561 (25/7/2561) 19329
ปกเอกสารวิชาการ ( 19 ก.ค. 2561) 2310
โปรแกรม Logbook และคู่มือ Logbook (15/7/2561) 1623
แบบบันทีกการจัดสอน,การสอนซ่อมเสริม ฯลฯ ( 25/6/2561 ) 33307
แบบฟอร์มการมีส่วนร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (6/6/2561) 33554
การทำ ปพ.5 ปีการศึกษา 2561 (31/5/2561) 18541
เอกสารส่งเบิกการอบรม คูปอง 10,000 บาท โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม (31/5/2561) 1535
แนวปฏิบัติในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21และว17 (15/5/2561) 32445
เอกสารการประชุมชี้แจง ว21/2560, ว22/2560 และ Logbook (15/5/2561) 1780
คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน ว 17-2552 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (15/5/2561) 186560
แบบประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ ว21 (15/5/2561) 55982
แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2561 ( 16/2/2561) 3586
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ( 16/2/2561 ) 1979
คำนวณค่าเฉลี่ย-S.D.-ผลการเรียนและแปลผลแบบสอบถาม-22560 (30/1/2561) 2152
แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( ปพ5ภ2ปี60 ) 13899
สรุปผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ธควผ01) 3989
Template Powerpoint 5667
OBECQAฟอร์ม6หมวด 8446
วิธีโหลดเอกสารลงเครื่อง 1394
เอกสารประกอบการรายงานผลการอบรม ประชุม สัมนา 1710
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน 2560 24409
รายงานการจัดกิจกรรมโครงการ 1615
เอกสารส่งเรื่องขอยืมเงิน การอบรมของครู 1425
แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 16863
เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 2559-2560 18841
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10757
ขั้นตอนการใช้งาน Internet Wifi ในโรงเรียน ธ.ค. 7803
แบบบันทึการเยี่ยมบ้าน 2560 2663
เอกสารวันอบรม งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2560 1558
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล 21407
คู่มือวัดผล ปรับปรุงปี 2560 5891
ไฟล์ถูกซ่อนทำอย่างไร 1306
แบบประเมินลดเวลาเรียนของครู (ครูสมชาย กิจ) 1451
Download เอกสารที่ใช้อบรม 1450
Download ฟอร์มเอกสารโรงเรียน 20697
ตัวชี้วัดต้องรู้ ตัวชี้วัดควรรู้ 11314
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 1589
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 7115
แบบฟอร์มเอกสารแจ้งซ่อม วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ 1462
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan ปี 2560 27680
รายงานสารสนเทศปี 55-58 1695
รด-ใบรับรองการนำปลด 5833
ฟอร์มผ้าป่า ปีการศึกษา 2558 1804
คำนวณ SDQ 9747
แบบฟอร์มวัดผล (Test Blue Print) 13008
โหลด font ภาษาไทย 5298
ใบสมัคร internet WiFi ของ ครู และนักเรียน 2876